• اسلایدر اکسیدان ۲

اکسیدانها

کرم اکسیدانهای پروکسا تحت لیسانس شرکت PROFESIONAL Cosmetics s.a اسپانیا با مواد 100% اسپانیایی در دو گروه معمولی و گیاهی تولید می شود. نکته قابل توجه در اکسیدان های پروکسا استفاده از آب اکسیژنه های آرایشی بجای آب اکسیژنه های صنعتی میباشد که این امر باعث افزایش کیفی محصول و توجه به سلامت مشتریان شده است و این امر موجب استقبال بالای همکاران در سالنهای زیبایی بانوان شده است.