شامپو روزانه

شامپو روزانه پروکسا دارای قدرت پاک کنندگی مناسب برای هر روز استحمام است که بدون ایجاد الکتریسیته ساکن، قادر است آلودگی ها و چربی های سطح پوست را پاک نموده و سبب حالت دهندگی موها و لطافت پوست سر می گردد.